VMWare Another task is already in progress
Datum: * Sobota, 05. srpen 2023 @ 13:43:19 CEST *
Téma: Linux

Během zálohování jsem narazil na problém, že jeden VM nešel několik záloh za sebou za zálohovat. Po bližším prozkoumání jsem v logu vCenter našel chybovou hlášku při vytváření snapshotu Another task is already in progress

V tomto případě uvažujme o VM s název například www.satelit.cz, který běží na ESXi serveru verze 6.7 s názvem vmware-dc-03. Nejprve jsem se pokusil udělat ve vCenter snapshot ručně a požadavek skončil se stejnou chybovou hláškou. Následně jsem se pokusil z vCenter VM legálně vypnout, ale ani to se nepodařilo. Přihlásil jsem se tedy do konzole a VM vypnul z operačního systému a pokusil se udělat znovu snapshot. Bohužel to stále nebylo možné se stejným chybovým hlášením. Spustil jsem si na ESXi SSH a přihlásil se ke konzoli serveru vmware-dc-03. Příkazem :

esxcli vm process list | grep -A 2 www.satelit.cz

jsem zjistil World ID tohoto VM, výstup vypadal asi následovně:

[root@vmware-dc-03:~] esxcli vm process list | grep -A 2 www.satelit.cz
sip-firmaold.jaw.cz
World ID: 5575721
Process ID: 0
--
Display Name: www.satellit.cz
Config File: /vmfs/volumes/61c82402-5585897a-ae4e-ecb1d7aa79f8/www.satelit.cz/www.satelit.cz.vmx

Následně se pokusil zastavit zombie proces příkazem:

esxcli vm process kill --type=soft --world-id=5575721

V tomto konkrétním případě byla proces ukončen a nebylo potřeba sahat k "tvrdším metodám", kde místo --type=soft použijete hard nebo force, které ukončují méně šetrněji. Ověření, že byla VM ukončena provedete stejným příkazem jako pro zjištění World Id nebo pohledem na status VM ve vCenteru.Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//article.php?sid=421